تبلیغات
آموزش ترفندهای کامپیوتر - نكات مفید در طراحی یك وبلاگ
 
آموزش ترفندهای کامپیوتر
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM
یكی از مزیتهایی كه در بسیاری ازابزارها و برنامه های ساخت وبلاگ در نظر گرفته شده است فراهم كردن امكانایجاد قالب جدید و یا تغییر قالب وبلاگ است.
قالبها، شكل ، مكان ،‌رنگو نحوه نمایش مطالب ویا دیگر عناصر وبلاگ را در صفحات وبلاگ تعیین میكنند.آنها كمك میكنند كه كاربران این ابزارها و نویسندگان وبلاگ بدون درگیری بامسائل و مشكلات برنامه نویسی امكان اعمال سلیقه خود را در نحوه نمایشوبلاگ خود را داشته باشند.
نكات مفید در طراحی یك وبلاگ     
یكی از مزیتهایی كه در بسیاری ازابزارها و برنامه های ساخت وبلاگ در نظر گرفته شده است فراهم كردن امكانایجاد قالب جدید و یا تغییر قالب وبلاگ است.
قالبها، شكل ، مكان ،‌رنگو نحوه نمایش مطالب ویا دیگر عناصر وبلاگ را در صفحات وبلاگ تعیین میكنند.آنها كمك میكنند كه كاربران این ابزارها و نویسندگان وبلاگ بدون درگیری بامسائل و مشكلات برنامه نویسی امكان اعمال سلیقه خود را در نحوه نمایشوبلاگ خود را داشته باشند.
از نظر فنی قالبها از كدهای HTML كه تعیینكننده شكل و رنگ صفحات وبلاگ است و همچنین كدها و تگهای بخصوصی كه مكان وشیوه تكرار عناصر وبلاگ را تعیین میكند تشكیل شده است و معمولا هر ابزارساخت وبلاگ (مانند بلاگفا، بلاگر و یا MT ) از تگها و كدهای مخصوص خوداستفاده میكند.
تگهای موجود در قالب وبلاگها جدا از آنكه در كدام ابزارمورد استفاده قرار میگیرند برای دو هدف در نظر گرفته شده است.تعدادی ازتگها تعیین كننده مكان عناصر غیر تكراری وبلاگ هستند مانند عنوانوبلاگ،توضیحات ،‌ایمیل و یا آدرس صفحات آرشیو و تعدادی دیگر تعیین كنندهنحوه نمایش عناصر تكرار شده در وبلاگ هستند (مانند متن ، تاریخ و یانویسنده مطالبی كه پست می‌شوند ) .
هر فردی میتواند با كمی حوصله و یاكمك از برنامه هایی مانند فرانت پیچ قالبی مناسب و دلخواه برای وبلاگ خودایجاد كنند و یا حتی قالبی را كه طراحی كرده در اختیار دیگران نیز قراردهد و البته آشنایی با كدهای HTML و یا برنامه های طراحی صفحات HTML مانندفرانت پیچ كمك بزرگی در این زمینه خواهد بود.
اما جدا از آنكه شما فردیتازه كار و یا حرفه ای هستید نكات و اصولی وجود دارند كه رعایت آنها میتواند شما را پیاده سازی و یا انتخاب قالبی جدید برای وبلاگتان یاریكند.در زیر به برخی از نكات اشاره خواهد شد.
بایستی به یاد داشته باشیممهمترین عنصر یك وبلاگ مطالب و یادداشتهای نویسندگان است و در طراحی قالبهدف آن است كه مطالب در واضح ترین و مناسبترین شكل و با سرعت برایخوانندگان قابل دسترس باشد.


1- تصویر كمتر، وبلاگ بهتر
اكثروبلاگها توسط سرویسهای رایگان وبلاگ ایجاد میشوند و معمولا این سایتهافضایی را برای قرار دادن تصویر در اختیار كاربران قرار نمی دهند از این روبرای نمایش تصاویر نیاز به قرار گرفتن آنها در سایتی دیگر است كه این باعثافزایش درخواستها و كندی نمایش كامل وبلاگ خواهد بود.خوانندگان وبلاگهامعمولا در هر روز تعداد زیادی وبلاگ را میخوانند و انتظار دارند وبلاگ بهسرعت برای آنها به نمایش در آید.در این میان بایستی اشكالاتی كه ممكن استبرای سایت نگهدارنده تصاویر پیش آید را در نظر گرفت پس توصیه میشود قالبرا بگونه ای طراحی و یا انتخاب كنید كه كمترین نیاز را به تصاویر داشتهباشد.

2-جداول كمتر، سرعت بیشتر
جداول از متداول ترین عناصربكار گرفته شده در صفحات HTML هستند. آنها یكی از مهمترین تگهای HTML برایفرمت بندی و شكل دهی صفحات بشمار میروند.برای مثال اگر بخواهید صفحه خودرا به چند بخش تقسیم كنید یا برای ایجاد نوار رنگی كه در گوشه صفحه بكارگیری تگهای جدول میتواند شما را به هدف نزدیك كند. اما جداول معایبیدارند. اول اینكه پردازش این كد و محتویات آن برای مروگر وقت بیشتریمیگیرد و مهمتر اینكه اكثر مرورگرها تا دانلود كامل تمام متنها و دیگردستورات HTML موجود در یك جدول صبر میكنند و سپس آنرا نمایش میدهند.برایمثال اگر شما صفحه وبلاگ خود را با جدول تقسیم بندی كرده اید و تمام مطالبماه جاری را در سلولهای این جدول نوشته اید و یا حتی در جداولی در زیرمجموعه این جدول نوشته اید خواننده بایستی تا دانلود كامل تمامی مطالب ماهجاری صبر كند و البته گزینه بهتری نیز وجود دارد و آنكه در هنگامی كهجدیدترین یادداشت نمایش داده شده است و خواننده مشغول خواندن آن است دیگرمطالب نیز به ترتیب دانلود و نمایش داده شوند. امروزه طراحان وب برایرسیدن به این مقصود بجای تگ Table از تگهای DIV و یا SPAN استفاده میكنند. این تگها اگرچه عملكردی دقیقا مانند جدوال ندارند. اما برای رفع بسیاریاز نیازها مانند نوار رنگی در كنار مطالب وبلاگ و رنگی نمودن و یا تعیینمكان یك محدوده كارآمدتر و سریعتر از تگهای Table هستند.(برای مثال اگرمایلید مطالب هر پست در پس زمینه ای با رنگ متفاوت نمایش داده شوند تگ DIVهمراه با STYLE نظر شما را تامین میكنند.)

3- اكتیو ایكس و جاوا اپلت ممنوع!
دیگرحتیسایتهای اینترنتی نیز در استفاده از اكتیو ایكسها و جاوا اپلتها محتاطهستند. نمونه ای از اكتیو ایكس ها كنترل Media Player و یا حتی Real Audioهستند كه امكان پخش موسیقی و كنترل آن توسط ویزیتور را در صفحه فراهممیكنند.دامنه استفاده از جاوا اپلتها بیشتر است ولی ایجاد افكتهای تصویریو چت از رایج ترین كاربردهای آنها هستند.اكتیو ایكسها جز در سیستم عاملویندوز در سیستم عاملهای دیگر پشتبانی نمیشوند و همچنین در برخی مواردنمایش آنها با پیامها هشدار و یا حتی خطا برای ویزیتور همراه است كه ممكناست او را خواندن وبلاگ شما منصرف كند.
جاوا اپلتها اگرچه مشكلات كمتری دارند اما مثلا در ویندوز XP بدون سرویس پك نمایش داده نمیشوند.
پس عاقلانه است كه استفاده از آنها را در وبلاگ خود حرام اعلام كنید.

4- جاوا اسكریپت ،‌تنها به میزان لازم!
صفحاتسایتها و وب شاید بتوانند بدون JavaScript زنده بمانند اما قطعا زندگیبرای آنها سخت خواهد بود!جاوا اسكریتها برای كنترل ورودیهای كاربر ، حركتو ایجاد افكت در عناصر صفحه و حتی افكتهای بصری(مانند بارش برف و گل درصفحه) بسیار مناسب هستند . بسیاری از سیستمهای نظرخواهی در وبلاگها نیز بهنوعی وابسته به جاوا اسكریپت هستند. اما انتظار خوانندگان از وبلاگ چیزیجز مطلب جدید و یا لینك نیست آنها برای دیدن قدرت خلاقیت شما در كپیاسكریپتها برای ایجاد ساعت تعقیت كننده اشارگر ماوس و گل و برف باران صفحهوبلاگ شما را باز نمیكنند. اینگونه جلوه های بصری تنها برای كاربرات تازهكار جالب است و به دلیل تكراری بودن و همچنین عدم نیاز آنها در صفحه دروبلاگ شما خوانندگان و كاربران با سابقه تر را آزار میدهد بخصوص آنكه برخیاز این جلوه ها خواندن مطالب وبلاگ را هم سخت میكنند.

5-سازگاری ،‌مسئله ای كه باید جدی گرفت
همهكاربران وب و یا خوانندگان وبلاگ شما از مروگر وب شما استفاده نمیكنند.آنها ممكن است كاربران سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل كامپیوتر شماباشند و یا از نسخه ای متفاوت از مرورگر شما استفاده كنند و بدیهی است كهدرمیان ممكن ناسازگاری نیز پیش آید. آنچه در مرورگر شما خوانا و درست استممكن است در مروگر دیگری كاملا به هم ریخته و ناخوانا باشد.
اینناسازگاری حتی در نسخه IE 5.5 و IE 6 نیز وجود دارد.در بكارگیری Style هادقت كنید بخصوص در فیلترها (Filter) كه برای ایجاد افكتها برای متن و یاتصاویر استفاده میشود و فقط از فونتهایی استاندارد و معمول در همه سیستمعاملها استفاده كنید.اگر كاربر سیستم عامل ویندوز هستنید پیشنهاد میكنم بادانلود یك مروگر Mozilla كه حجم كمی نیز دارد وبلاگ خود را در آن نیزببینید.باز تاكید میكنم از بكار گیری فونتهای مانند ترافیك یا میترا وبرخی فونتهای دیگر فارسی كه تنها برخی كاربران آنرا دارند جدا خودداریكنید و یا حداقل یكبار هم وبلاگ خود را بدون آن فونتها نیز ببینید.

6-موسیقی ، جذاب ولی آزار دهنده
گوشكردن یك موسیقی هنگان خواندن یك وبلاگ میتواند جذاب باشد. اما آیاخوانندگان هم با شما در انتخاب موسیقی هم سلیقه هستند؟آیا فكر كاربرانی كهمثلا هنگام خواندن وبلاگ شما رادیو و یا موسیقی دیگری گوش میدهند را نیزكردید؟ آیا حدس میزنید اگر خواننده وبلاگ شما یك وبلاگ دیگر را كه در آننیز موسیقی بكار رفته باز كرده باشد چه حسی خواهد داشت؟پس به شرایط وسلیقه خوانندگانتان نیز توجه كنید یا حداقل به آنها رحم كنید!شما میتوانیدموسیقی مورد علاقه خود را بصورت لینك به فایل آن (و نه گذاردن مدیا پلیردر صفحه) به خوانندگان وبلاگ پیشنهاد كنید.

7-رنگ ، آنها جان می بخشند و یا جان میگیرند!
تاثیررنگ را بر خواننده جدی بگیرد . چه بسیار كسانی كه هنگام اولین بازدید خوداز یك وبلاگ تنها با نگاهی به طیف رنگی صورتی و یا قرمز و یا رنگهای شادآن در فكر مونث بودن نویسنده افتاده باشند! رنگها میتواند سریعترین معرفینامه برای شما و مطالب شما باشند پس از آنها استفاده كنید.
اما دقتداشته باشید كه رنگهای متفاوت و به تعداد زیاد استفاده نكنید و همچنینهرگز از رنگهای تند در پس زمینه وبلاگ و یا مطالب آنها استفاده نكنید چراكه با وجود جذابیت اولیه خیلی زود چشمان خواننده را خسته و او را فراریمیدهند.همچنین خوش سلیقگی خواهد بود اگر سعی كنید اكثر رنگها را از یك طیفانتخاب كنید مانند استفاده از رنگ آبی یا سبز با درجات مختلف روشنایی. یكمورد با اهمیت دیگر خوانایی و كمك به خواننده در تفكیك عناصر وبلاگ است.بسیار مهم است كه متن نوشته شده با پس زمینه خود از نظر روشنایی متفاوتباشد حتی ممكن است همخوانی رنگها تشخیص مطالب را سخت و خواننده را مجبوربه جستجوی كلمه به كلمه كند. شما میتوانید با رنگهای مناسب در پس زمینه وحاشیه مرز یادداشتهای هر روز ، تاریخ پست یادداشت و با بخش لینكها را مشخصكنید.

8- هر چیزی جای خودش!
خوانندگان با پیش فرضهایی واردوبلاگها میشوند، آنها انتظار دارند یادداشتها را در جای مورد نظرشان پیداكنند و یا لینك آرشیو و یا تماس را در بالا و یا در كنار یادداشتهای وبلاگپیدا كنند.پس هنجار شكنی نكنید و خواننده را آزار ندهید.استفاده از فریمها، مجبور كردن او برای اسكرول آنهم برای مطالب كوتاه یا مجبور كردن او بهكلیكهای اضافی شاید شكلی نو به قالب وبلاگ شما بدهد اما این نوآوری محبوباكثر خوانندگان نیست.سعی كنید با كمك رنگها،‌جداول و یا دیگر تگها و كدهایHTML عناصر موجود در وبلاگ را به شكلی جدا كنید كه خواننده حتی با نگاهیآنها را تشخیص میدهد.
از فرمت مناسب هم برای یادداشتهای خود استفادهكند. برای مثال پخش مطلب در كل عرض صفحه خواندن آنرا سخت میكند و درحالیكه یادداشتهای با عرض كوتاه حتی اگر از طولی بیشتر برخوردار باشد رغبترا در خواننده برای دنبال و خواندن آن را افزایش میدهد.

9-موتورهای جستجو، دوستداران وبلاگ شما
اگرمیخواهید وبلاگی با خوانندهای بیشتر داشته باشید و اگر مایلید روزانهچندین خواننده جدید كه احیانا در حال جستجوی كلمه ای در موتورهای جستجوبوده اند برای وبلاگتان پیدا كند. موتورهای جستجو را دوست داشته باشید واجازه دهید آنها به راحتی صفحات آرشیو یادداشتهای وبلاگ شما را پیدا كنند. شما میتوانی اینكار را به لینك مستقیم به آنها در صفحه اصلی وبلاگ انجامدهید حتی اگر لازم شد لینك صفحات یادداشتهای ماههای اخیر را مستقیما درقالب وبلاگ اضافه كنید. همچنین دقت داشته باشید كه لینكها مستقیم و بدوناستفاده از جاوا اسكریپت باشد.


در نهایت آنكه باز تاكید میكنمكه وبلاگ محیطی برای خواندن مطالب،یادداشتهای روزانه و نظرات نویسندگان آناست به سریعترین و ساده ترین حالت و نه محلی برای نمایش خلاقیت نویسنده دربكارگیری جلوه های بصری جاوا اسكریپت،یا توانایی او در فلش و ایجاد نوشتههای متحرك . این تعریفی صحیح از وبلاگ است و خوانندگان نیز همین انتظار رادارندنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 25 فروردین 1389
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
HTML & web design learning